Det Europeiska Projektets Framtid konferens på Europahuset

Swedish/ Hej! Idag var jag på en EU konferens i Europahuset hela dagen…Intercult arrangerade, i samarbete med Riksteatern, Culture Action Europe och Europa Direkt Intercult, en heldagskonferens om Migration & Kultur. Frågan är: Kan Europa återuppfinna sig själv som ett hållbart ”kulturellt projekt”? Hur ser framtiden ut?
Prognoserna anger att ett framtida flöde av flyktingar till Europa kommer öka. Så många som 1 miljon nödställda människor skulle kunna anlända, med förhoppningar om en bättre framtid.
Det handlade om hur kulturella strategier kan spela i konstruktiva förhandlingar för att möta utmaningarna och de nyanlända. Definitivt en mycket intressant fråga för mig…
Grejen är, och nu fattar jag på riktigt att Kultur är det enda som kan förse oss med gemensamma rum i ett fragmenterat samhälle. Det skapar möten på offentliga platser och inget ämne är viktigare och mer debatterat i Europa än migration. Under konferensen reflekterade vi genom konkreta kulturella initiativ, genom förslag till politiska förändringar som placerar kulturen i centrum för det initiala mötet med migranter.

Vad tycker ni?

Efter konferensen inser jag hur viktig är kultur i vårt samhälle…för integration.

Viva kultur & konst som ett verktyg till integration!! Viva breaking walls together! 🙂

intercult
intercult

och nu kommer bilder för idag.

20161209_094158
20161209_093037
20161209_122002
20161209_133831