What is the meaning of Feelgood Womanhood by Miss Lopez?

This is what Miss Lopez stand for…

In Swedish: Miss Lopez grunddokument

 1. Varje kvinna har rätt att kräva det bästa för sin hälsa och sitt välbefinnande
 2. Varje kvinna har rätt att maximera sina möjligheter
 3. Varje kvinna har rätt att vara stolt över sin kvinnlighet
 4. Varje kvinna har rätt att unna sig det där lilla extra i vardagen
 5. Varje kvinna har rätt att njuta av sitt familjeliv och sin mammaroll och få hjälp om det behövs
 6. Varje kvinna har rätt att respekteras och uppskattas för det arbete hon utför
 7. Varje kvinna har rätt att hitta balansen i familjen och tillvaron
 8. Varje kvinna har rätt att vara nöjd med sin kropp
 9. Varje kvinna har rätt att kräva balans i stressen och kraven från andra
 10. Varje kvinna har rätt att ta ut svängarna

Viva feelgood womanhood!

In English:

 1. Every woman has the right to expect the very best for her health and well being
 2. Every woman has the right to maximize her opportunities
 3. Every woman has the right to be proud about her femininity
 4. Every woman has the right to allow herself a few everyday luxuries
 5. Every woman have the right to enjoy her family life and motherhood and get help if she needs it
 6. Every woman has the right to get respect and appreciation for the work she does
 7. Every woman has the right to find balance in her family and in life
 8. Every woman has the right to feel comfortable with her body
 9. Every woman has the right to find balance in stress levels and expectations from others
 10. Every woman has the right to be courageous and ambitious

  Viva FEELGOOD  WOMANHOOD!!! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*