COMO ENSENAR LEY DE ATRACCION A NUESTROS HIJOS…

Como ensenar ley de atraccion a nuestros hijos…

 Hola a todos amigos de este blog y del movimiento FEELGOOD WOMANHOOD, les deseo una feliz semana, llena de alegría y productividad.

    En la vida de todos, el tener hijos es lo mas maravilloso que nos puede pasar, y como padres siempre queremos lo mejor para ellos, ¿Quién no quiere heredar a sus hijos la posibilidad de ser, hacer o tener lo que ellos quieran?.

    Muchos de los aprendices de ley de atraccion nos gustaría haber sabido muchas cosas desde la infancia y no dejar crecer esas barreras limitantes que se construyeron en los primeros años, como madre ahora siempre pienso como transmitir esa capacidad concientes a mis hijos y a todos los en general.

    Aquí les enumero algunos tips a tomar en cuenta si queremos que nuestros hijos crezcan empoderados y certeros en que todo lo que suenan puede ser real.

  1. Respetar la capacidad innata que tienen los niños para escuchar y seguir a su ser interior, cuando un niño juega y se divierte está siendo lo que realmente quiere ser, porque restringirlo con no grites o no jueges o no brinques dejemoslo seguir el camino de su amor y de su alegría

  2. Ayudarles a escuchar su guía interior, permitiéndoles seguir su instinto y confiar en su intuición, con nuestra guia y respetando sus pequeñas decisiones. Sea cual sea nuestra religión, hay que enseñarles desde pequeños que existe un poder mayor sobre todas las cosas.

  3. Aceptarlos tal como son, evitar que busquen la aprobación de los demás, esto es “si sacas buenas calificaciones entonces eres bueno”, el mensaje para los más pequeños de nuestra parte debería ser “ tu eres mas que una calificación” y una buena o mala nota no te hace mejor o peor persona, dejan de hacer lo que sus emociones les dictan, al esforzarse por cubrir las expectativas de la gente a su alrededor.

  4. Enseñarles a valorar la situaciones adversas, muchas veces queremos evitarles un dolor o una situación desagradable, y es allí donde se aprende realmente a enfrentarse con nuestro potencial. a confiar y tener fe, y pedir los deseos generados de esas circunstancias que luego con esa fe se haran realidad, entonces al ser sobreprotectores los invalidamos.

  5. Enseñarles a vivir en el momento presente, dejar el pasado atras y empezar a entender que prestando atención a su realidad, podrán crear su futuro.

Gracias a todos por seguirnos en nuestro canal de youtube, FEELGOOD WOMANHOOD, gracias por leernos los dejo con una foto con mi pequeño hijo hoy  en Disney Springs, en la mágica ciudad de Orlando, Florida.

Isabel Castillo

Psychologist / Life Coach

isabel.castillo@misslopez.se

 

law of attraction for children

     English/ Hello to all friends of this blog and the movement FEELGOOD WOMANHOOD, I wish you a happy week, full of joy and productivity.

    In the life of all, having children is the most wonderful thing that can happen to us, and as parents we always want the best for them, who does not want to inherit their children the possibility of being, doing or having what they want ?.

    We would like to have known many things since childhood and not let grow those limiting barriers that were built in the early years, as a mother now I always think how to convey that awareness to my children and to all of them in general .

    Here are some tips to take into account if we want our children to grow empowered and confident that everything they sound can be real.

  1. Respect the innate ability of children to listen and follow their inner being, when a child plays and has fun is what they really want to be, because to restrict it with no shouting or no gambling or jumping, let’s follow the path of their love and his joy

  2. Help them listen to their inner guidance, allowing them to follow their instincts and trust their intuition, with our guidance and respecting their small decisions. Whatever our religion may be, we must teach them from a young age that there is a greater power over all things.

  3. Accept them as they are, avoid seeking the approval of others, this is “if you get good grades then you’re good”, the message for the little ones on our side should be “you are more than a grade” and a good or bad Note does not make you better or worse, they stop doing what their emotions dictate, by striving to meet the expectations of the people around them.

  4. Teach them to assess adverse situations, many times we want to avoid a pain or an unpleasant situation, and that is where you really learn to face our potential. to trust and have faith, and to ask for the desires generated from those circumstances that then with that faith will become reality, then to be overprotective we invalidate them.

  5. Teach them to live in the present moment, leave the past behind and begin to understand that by paying attention to their reality, they will be able to create their future.

Thank you all for reading, we are attentive to your comments, I leave a picture with my son today on a trip to Disney Springs, in the magical Orlando in Florida.

Isabel Castillo

Psychologist / Life Coach

isabel.castillo@misslopez.se

Before & during Real Estate Stockholm Fair/ SOLNU tjänst!

Swedish/ Hej igen!. Idag var sista dagen på Köpa Hus utomlands mässa i Stockholm.  Det är roligt att se att det finns så mycket intresse och att drömmen lever kvar…

Sen Spanien är mest populär land att etablera sig och jag förstår varför 🙂 . Här på mässan men en svensk dam i flamenco dräkt.

Jag och mina samarbetspartner funderar på att vara med på mässan nästa gång, däremot mina kontakter och andra mäklare SOLNU samarbetar med var där på plats. Kul!. Det blir bättre och bättre eftersom som jag sa tidigare, det finns en marknad och mycket intresse i Sverige och över hela norra Europa att köpa bostad i södra Europa.

Idag vill jag förklara bättre hur jag på SOLNU kan hjälpa er som ni har drömmen om att köpa en bostad i solen, vad jag gör egentligen om någon undrar.  Vi/ Jag erbjuder  en kostnadsfri tjänst för er som ska köpa fastighet i solen, med fokus på södra Spanien, Costa Blanca och Costa del Sol och Toscana i Italien…

Målet med tjänsten SOLNU är att se till att processen kring ert fastighetsköp ska fungera smidigt utan krångel och hänvisar er till kvalitativa advokater, bra mäklare och andra personer som kan fungera som era samarbetspartners utifrån er som kund både före, under och efter ert fastighetsköp. SOLNU tjänsten är att vi ska hjälpa er till en smidig och trygg fastighetsaffär så ni kan drömma om er drömfastighet och känna er väl förberedd.

I vår kostnadsfria tjänst kan vi bl.a. hjälpa er med följande:

1/ Komma i kontakt med bra mäklare som har bra kännedom om de områden ni är intresserade av och kan därför visa relevanta fastigheter som kan passa er. Det innebär att ni får den bästa mäklaren på mäklarbyrån som ger er en trygghet vid val av fastighet som passar er, för i tjänsten SOLNU ingår kvalité och trygghet.

2/ Komma i kontakt med en bra advokat som ger en objektiv syn på de fastigheter som finns i det området ni tittar på. En bra och objektiv advokat är ovärderlig.

3/ Information och kunskap för att undvika problem och som gör att ni kan känna en trygghet hela vägen.

4/ Ni kan få information om alla moment i en fastighetsaffär från start till att ni blir ägare av en fastighet, däribland vilka praktiska bitar som behövs för att köpa en fastighet i Spanien eller Italien.

5/ Efter ert köp: I tjänsten SOLNU ingår även att ni kan få tips och råd efter ert köp, om ni t.ex. har tänkt renovera eller hyra ut eller annat som ni behöver hjälp med.

Utöver detta, erbjuder SOLNU tjänst guidad  VISNINGSRESOR i olika paket som ingår transfer, ev hotell till både Spanien och Italien ev Portugal för de objekt som finns där. Vi ser till att ni blir kontaktad av rätt mäklare etc…allt ska gå som planerad!

Vi hjälper med allt kring visningsresa för en lyckad bostadsaffär! Våra prisvärda visningsresor gör att du sparar tid och pengar att hitta den objekt du letar. Vårt mål är att göra hela processen lättare och trevligare. Vi hämtar upp dig i tid på flygplatsen, vi guidar dig i de områden du visat intresse för, vi följer med dig till bostäderna du valt ut samtidigt som du får vila för att få återhämta dig och fortsätta med besöken. Om du så önskar, följer vi med dig till advokater och banker och du får dessutom besöka vår samarbetspartner byggnad på plats för att få bekräftat att vi är ett etablerat företag och att du har hamnat i rätt händer. Vi tar helt enkelt hand om allting. Tack vara våra kontakter kan du få en mycket prisvärd resa och du får pengarna tillbaka upp till 10.000 sek när du köper bostaden genom SOLNU

Anmäl DITT INTRESSE HÄR

Innan mässan gick jag till min favorit frisör på Söder. Vill man vara fin… 🙂

Köpa hus utomlands mässa i Älvsjö

Swedish/ Den här helgen är Köpa Hus utomlands mässa i Älvsjö Stockholm och visst kommer jag att vara där med mina samarbetspartner. Vi erbjuder vägledning till Spanien.  På min sida SOLNU kan ni hitta mer information.


Jag passar på att skriva om lite tips! Fortfarande  är det köpläge perfekt! Räntan är låg och fastighetspriserna har sjunkit på många håll i världen. Under mässan kan man gå på olika seminarier om de olika länder, köpprocessen, skatter mm. Visst min specialitet är Spanien men nu men erbjuder vi på SOLNU vägledning och visningsresor till Italien.   Sånt det här huset vid vattnet.  Jag älskar att hjälpa med matchning och kunna hitta det huset man drömmer om för ett bättre livsstil. Jag ser fram emot  att vara den hjälpande handen till er med en bra vägledning. Här är mitt mejl : isabel.lopez@solnu.se

Imorgon är jag på Älvsjö mässan.

“Yo soy”, “I am” technic according to Isabel Castillo from Florida

Spanish/ Hola amigos! Queria compartir con vosotros desde Suecia el ultimo video de la nueva colaboradora en el blog, Isabel Castillo. En esta ocasion nos habla de una tecnica para manifestar nuestros deseos de una forma metafisica.
Sea lo que sea, creas en lo que creas, me parece muy interesante esta tecnica ya que es una manera de programar nuestro subconsciente tambien, y como dice Isabel Castillo desde su casa en Florida, es muy bueno ser consciente de nuestras palabras y de lo que decimos ya que las palabras son tambien energia. Y ya sabes, ten cuidado con lo que desees porque muy probablemente se hara realidad…

Aqui la tecniva del Yo Soy contada por Isabel Castillo desde Florida, USA

A la espera de vuestras noticias, amigos y amigas del mundo